MedarbejdereKontakt

Torvegade 3, st. th.

7800 Skive


51240387 (Flemming)

20242481 (Michael)

fcturist@mail.dk


CVR: 35080996

Medarbejdere hos F. C. Turist

Som turistbuschauffør stilles der mange krav til dig. Der findes mange regler, som skal overholdes. Hvert 5. år gennemgår chaufførerne lovpligtigt efteruddannelse. Dette skal bl.a. sikre, at chaufførerne er opdateret på den nyeste lovgivning indenfor eksempelvis køre- og hviletidsregler. Men også lære chaufføren om økonomi-rigtig kørsel, rigtig læsning af køretøjet, samt sikre at chaufføren har særligt høje køretekniske færdigheder, i alt slags vejr.


En buschauffør skal også hvert 5. år have fornyet sit erhvervskørekort. Før fornyelsen gennemgår chaufføren et komplet sundhedstjek, således at det sikres at chaufføren også helbredsmæssigt er i stand til at føre bussen forsvarligt. Bliver chaufføren ikke godkendt, så inddrages kørekortet, og vedkommende må derfor ikke længere køre bus! Det er ALTID vognmandens ansvar, at sikre at hans chauffører er i besiddelse af gyldigt kørekort, kvalifikationsbevis og førerkort.


Ud over alt det lovpligtige, som bør være en selvfølge, går vi hos F. C. Turist også meget op i, at vi er opdateret på særlige trafikale ændringer i de områder, som vi skal køre til, således at vi kan undgå forsinkelser. Det være sig om det er i Danmark, eller i udlandet.  Det er vigtigt for os, at vi er bekendte med tingene, INDEN vi tager af sted på en opgave, således unødvendige forsinkelser ikke forstyrrer Din / Jeres tur.


Grundig forberedelse kan være forskellen på en god eller dårlig oplevelse. Hos F. C. Turist kan vi bedst lide de gode oplevelser.